งานปรับปรุงหอประชุมศรีวชิรโชติ


#งานปรับปรุงหอประชุมศรีวชิรโชติ

📆26 มิถุนายน 2566 ⏰เวลา 11.30 น. 👤ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมด้วย นางปาริชาติ อินทรพุก ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 👩นายสุรเชษฐ์ ธนนพคุณ วิศวกรโยธา หัวหน้าหน่วยออกแบบและวางผัง ⚙️ นายยุทธพล ชัยราช วิศวกรโยธา 🔩 นายพิษณุ พลสวัสดิ์ สถาปนิก 🧱 และผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส ได้ลงพื้นที่หน้างานเพื่อตรวจรับงานปรับปรุงหอประชุมศรีวชิรโชติ 🪜

ข่าว📰 ภาพ📸: เกรียงไกร หน่วยออกแบบและวางผัง☘️

รายงานโดย : เกรียงไกร หน่วยออกแบบและวางผัง☘️

#หน่วยออกแบบและวางผัง