ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยฯ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ บริเวณเลาะคลองสาธารณะ สวนไม้มูลค่าสูงทะเลแก้ว สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว


▪️สำนักงานอธิการบดี มรพส. รวมพลบุคลากรในสังกัด นำโดย ผอ.ปาริชาติ อินทรพุก ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง รวมถึงบุคลากรในสังกัด สนอ. ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยฯ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ บริเวณเลาะคลองสาธารณะ สวนไม้มูลค่าสูงทะเลแก้ว สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว🌳

▫️วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม