ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทางเท้า


#ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทางเท้า

📆27 มิถุนายน 2566 ⏰เวลา 14.00 น.👤ทีมหน่วยออกแบบและวางผัง นำโดย นายสุรเชษฐ์ ธนนพคุณ วิศวกรโยธา หัวหน้าหน่วยออกแบบและวางผัง⚙️นายยุทธพล ชัยราช วิศวกรโยธา 🔩 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มเรือง วิศวกรเครื่องกล 🔧 นายพิษณุ พลสวัสดิ์ สถาปนิก 🧱นายจตุรยุทธ ด้วงสงกา ช่างเทคนิค 🪛 และผู้แทนจาก บริษัท พาวเวอร์แพค คอนกรีตได้ลงพื้นที่หน้างานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างทางเท้าเพื่อเตรียมดำเนินการวางแผนและก่อสร้าง ณ บริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย🔀

ข่าว📰 ภาพ📸: เกรียงไกร หน่วยออกแบบและวางผัง☘️

รายงานโดย : เกรียงไกร หน่วยออกแบบและวางผัง☘️

#หน่วยออกแบบและวางผัง