ลงพื้นที่หน้างานเพื่อตรวจรับงานปรับปรุงประตูและโถงทางเข้าอาคารทีปวิชญ์


#งานปรับปรุงประตูและโถงทางเข้าอาคารทีปวิชญ์

📆28 มิถุนายน 2566 ⏰เวลา 10.30 น. 👤ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมด้วย นายพิษณุ พลสวัสดิ์ สถาปนิก 🧱 นายวิสุทธิ์ อินกำแพง ช่างเขียนแบบ 📝 นายจตุรยุทธ ด้วงสงกา ช่างเทคนิค 🪛 และผู้รับจ้าง บริษัท แฮร์รีส ฮอว์ค จำกัด ได้ลงพื้นที่หน้างานเพื่อตรวจรับงานปรับปรุงประตูและโถงทางเข้าอาคารทีปวิชญ์ 🚪

ข่าว📰 ภาพ📸: เกรียงไกร หน่วยออกแบบและวางผัง☘️

รายงานโดย : เกรียงไกร หน่วยออกแบบและวางผัง☘️

#หน่วยออกแบบและวางผัง