“ลด” การรับถุงพลาสติกจากร้านค้าโดยไม่จำเป็น หรือ “เลิก” การใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง เปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำ


ชาวกองกลางของเรา “ลด” การรับถุงพลาสติกจากร้านค้าโดยไม่จำเป็น หรือ “เลิก” การใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง เปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำ เริ่มที่ตัวเราวันนี้ 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)