“วิธีการประหยัดพลังงานในที่ทำงานนั้น ก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน”


หลังจากการอบรมแล้ว….เราร่วมมือกันนะครับ
“วิธีการประหยัดพลังงานในที่ทำงานนั้น ก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน”
cr. ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มรพส.