ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University


อังคารที่ 14 กันยายน 2564 🕜 เวลา 9:30 น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย👌⚖️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย🚧ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสถานที่ ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว 🌳green university♻️  ณ ห้องประชุม 308 อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)