ผู้บริหาร มรพส.และคณะกรรมการนำโดย ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว


📆วันนี้อังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ⏰เวลา 13:30 น 🇹🇭ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนำโดย👌⚖️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์👔อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย🌳คณะกรรมการฯ🏞️ ร่วมประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 210 อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว🌳🌻💐🇹🇭ภาพ/ข่าว:สาธิต_รายงาน📸